God prevents evil's invasion. (Pilgrim Chichibu)(Chichibu, Saitama, Japan)


Comments